PPh Pasal 21 atas THR yang dibayarkan kepada Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas atau Bukan Pegawai

PADA¬†prakteknya, THR tidak hanya dibayarkan kepada pegawai tetap saja. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas maupun Bukan Pegawai juga berhak mendapatkan … More